Przyjazd i pobyt stały

Cudzoziemcowi zamierzającemu mieszkać w gminie Tórshavn na Wyspach Owczych można udzielić zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (pobyt czasowy) lub zezwolenia na osiedlenie się (pobyt stały). Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt należy składać bezpośrednio w Wydziale Ewidencji Ludności Snarskivan.

Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy na Wyspach, uzasadniający swój wniosek podjęciem zatrudnienia (patrz dalej), powinien posiadać przy sobie aktualny paszport oraz zezwolenie na zatrudnienie.

Do obowiązku Wydziału Snarskivan należy poinformowanie Krajowego Urzędu Ewidencji Ludności Landsfólkayvirlitið w sprawie ubiegającego się cudzoziemca. Jeżeli cudzoziemiec zamieszkiwał już wcześniej na Wyspach Owczych, to zostanie mu przydzielony ten sam numer rejestracyjny. W innym przypadku, Krajowy Urząd przydzieli nowy numer oraz poinformuje TAKS           ( wcześniej Toll og Skatt) – Urząd Skarbowy i Urząd Celny oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie cudzoziemca.

Przeprowadzenie się z(do) gminy Torshavn:

  •   Zmiana miejsca zamieszkania w granicach gminy Torshavn:
Obywatel, planujący zmianę adresu zamieszkania, powinien poinformować Urząd Ewidencji Ludności Snarskivan.

  •   Zmiana miejsca zamieszkania z państw Skandynawii – Danii, Norwegii,Szwecii, Finlandii oraz Islandii - do gminy Torshavn:
Obywatel, planujący przeprowadzić się z państw Skandynawii do gminy Torshavn, powinien złożyć meldunek w Snarskivan.

  • Zmiana miejsca zamieszkania z gminy Torshavn do państw Skandynawii:
Obywatel, planujący przeprowadzić się z gminy Torshavn do państwa Skandynawskiego, powinien poinformować władze miasta, w którym planuje osiedlenie się.


  • Zmiana miejsca zamieszkania z państwa innego niż Skandynawskie do gminy Torshavn: W tym przypadku obywatel powinien złożyć meldunek o zmianie adresu zamieszkania w Snarskivan.

  • Zmiana miejsca zamieszkania z gminy Torshavn do państwa innego niż Skandynawskie:
O zmianie adresu zamieszkania obywatel powinien zgłosić w Urzędzie Snarskivan.

Adres:

Urząd Ewidencji Ludności gminy Tórshavn
Kommunala fólkayvirlitið
Snarskivan, Vaglið, FO- 100 Tórshavn
Tel.: + 298 30 20 10, fax + 298 30 20 11
torshavn@torshavn.fo