Zezwolenie na pobyt i zatrudnienie

Rozpatrzeniem wniosków cudzoziemców w sprawie pobytu i zatrudnienia zajmuje się Urząd Migracyjny w Kopenhadze «Udlændingeservice». Na Wyspach Owczych powstał nowy Urząd «Útlendingastovan», który wystawia opinie na składane przez cudzoziemców wnioski i wysyła do Udlændigeservice .

Cudzoziemcy, przybywający na Wyspy Owcze w celu zatrudnienia, powinni złożyć wnioski o pozwolenie na pobyt i pracę. Zwykle robi się to we własnym kraju. Jeżeli cudzoziemiec zamieszkiwał już wcześniej naprzykład w Danii, to można uzyskać informacji w Udlændingeservice.

Zazwyczaj obywatele państw Skandynawii mogą przyjeżdżać na Wyspy Owcze w celu zamieszkania i pracy, ponieważ istnieje specjalna umowa o współpracy między tymi państwami i dlatego dla obywateli tych krajów istnieją szczególne przepisy, obywatele państw Skandynawskich nie potrzebują najpierw otrzymywać pozwolenia.

Cudzoziemiec, mieszkający wspólnie z obywatelem Wysp Owczych lub Skandynawii, ma prawo na łączenie rodzin, jeżeli para spełnia warunki łączenia. Zwykle wymagane jest, aby osoby „złączone” pozostawały w związku małżeńskim lub mieszkali wspólnie co najmniej 1 ½ -2 lata.

Obywatele UE, nie będący obywatelami krajów Skandynawskich, powinni posiadać pozwolenie na pobyt i zatrudnienie na Wyspach Owczych. Szczególne przepisy obowiazują dla siły roboczej z krajów EU na rynku pracy Wysp Owczych, gdy bezrobocie ne sięga 3,5 %. Wnioski są rozpatrywane w Danii w Udlændingeservice i zwykle nie są wysyłane po zasięgnięcie opinii do władz Wysp Owczych. Według nowego regulaminu obywatele EU, posiadający uprzednio pozwolenie na pracę u zaaprobowanego pracodawcy lub Biura poszukiwania siły roboczej, otrzymują wynagrodzenie za pracę według przydzielonego uprzednio Urzędem Skarbowym oraz Urzędem Celnym (TAKS) numeru rejestracyjnego dopóki nie otrzymają stałego numeru rejestracyjnego.

Jeżeli cudzoziemiec nie pochodzi z krajów EU lub Skandynawii, w tym przypadku o pozwolenie na pobyt i pracę musi się ubiegać przed przyjazdem na Wyspy Owcze. Przepisy te dotyczą również studentów, uczniów z wymiany (AFS) oraz opiekunek do dzieci (au-pairs), jeżeli nie są oni obywatelami państw Skandynawii.

Sportowcy mogą otrzymać pozwolenie na pobyt i pracę w związku ze specjalną umową z roku 2004. Warunkiem takiego pozwolenia jest aby klub sportowy na Wyspach owczych zapewnił temu obywatelowi minimum 8.8006.00 koron duńskich miesięcznie. Dopóki działa ta umowa, cudzoziemiec ma prawo na dodatkowy zarobek, ale istnieją ograniczenia odnośnie tygo typu zarobków.

Dodatkową informację na temat otrzymania pozwolenia na pobyt i zatrudnienie można uzyskać w urzędzie Útlendingastovan.


Adres:

Útlendingastovan
Niels Finsensgøta 10, 3 piętro
FO-100 Tórshavn
Tel.: + 298 35 79 79.