Administracja

Oprócz Burmistrza w skład administracji miasta wchodzi czterech zastępców Burmistrza: do spraw samorządowych, do spraw administracyjnych, do spraw ładu przestrzennego oraz do spraw technicznych, troje z nich są również zastępcami w sprawach administracyjnych.

Zarządzanie składa się z 3 oddziałów: techniczny, ładu przestrzennego i administracyjny. W dopełnieniu istnienje administracja zarządzania, która składa się z oddziału prawnego, oddziału ekonomicznego rozwoju, straży pożarnej oraz port miasta Torshavn.

W skład administracji technicznej wchodzą : architekt miasta, główny inżynier miasta oraz dyrektor Zakładu utylizacji śmieci. Do administracji ładu przestrzennego wchozdą urzędnicy wydziału socjalnego, wydziału kultury oraz wydziału rozwoju dzieci i młodzieży.

W skład centralnej administracji wchodzą urzędnicy Snarskivan, wydział personelu, wydział finansowy, wydział informacyjno-techniczny oraz wydział komunikacji.