Przedsięwzięcia pedagogiczne dla dzieci potrzebujących szczególnej opieki

Dla dzieci, wymagających szczególnej opieki lub mających inne trudności, organizowane są specjalne spotkania pedagogiczne w instytucjach szkolnych. Można zwrócić się o miejsce do specjalistycznej instytucji miejskiej dla dzieci chorych.

Jeżeli ta propozycja również nie spełnia potrzeb dziecka, można zwrócić się do Wydziału socjalnej opieki Almanastovan, która również udziela pomocy dzieciom, nie mieszczącym się w propozycjach władz miasta ze względu na wiek.

Komitet do spraw dzieci i młodziezy Miasta i Gminy Torshavn udziela rad i informacji oraz w specjalnych przypadkach udziela dodatkowej pomocy w określonych godzinach.