Pożyteczne serwisy

Jeżeli zamieszkują Państwo na terytorium gminy Torshavn, to mają prawo na wiele rodzajów obsługi ze strony Urzędu Miatsa i Gminy Torshavn oraz innych instytucji. Niektóre z nich są bezłatne, za inne trzeba zapłacić.

Rodzaj obsuługi nosi przeróżny charakter: przez wywóz nieczystości i szamba do przeprowadzenia deratyzacji i likwidacji os.


Urząd Miasta stara się dostarczać wszystkim mieszkańcom czystą wodę. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji niesie odpowiedzialność i nadzoruję wszystkie kanały wodne na terenie gminy.

Mieszkańcy osobiście niosą odpowiedzialność za kanały na swoim terytorium. W przypadku pojawienia się trudności, można zwócić się o pomoc do Urzędu Miasta. Może to być naprzykład czyszczenie komina lub pomoc w przypadku zatrzasnięcia się drzwi.